მინა

 
მინა წარმოადგენს უკვე თანამდეროვე არქიტექტურის ერთერთ მნიშვნელოვან ელემენტს,მისი საშუალებით უკვე თამამად არის შესაძლებელი არქიტექტურულ-დიზანერეული გადაწყვეტილებების დიდ მრავალფეროვნების მიღება! 

გალერეა