მოგესალმებით კომპანია Glass House

თანამედროვე არქიტექტურაში მინა უნიკალური სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი მასალა გახდა,ის უზრუნველყობს არქიტექტურულ-დიზაინერული გადაწყვეტილების მრავალფეროვნებას, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია საქართველოა მსოფლიო არქიტექტურაში ერთგვარი ორინტირი მინის, როგორც სამშენებლო მასალის გამოყენების.

არსებობს მისი უამრავის სახელობა, ხოლო პირველი რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ არის ის ფაქტი, თუ რა პირობებში და რა დანიშნულებით ვაპირებთ მის ექსპლუატაციას.ხდება მისი ექპლუატაცია აივანზე,ცეცხლთან სიახლოვეში თუ უბრალოდ შიდა კონსტრუქციად.

ყოველი მინის სახეს შეესაბამება კონკრეტული ფუნქცია. შესაძლებელია ძირითადი 5 ფუნქციის გამოყოფა, ესენია: თბოიზოლაცია, შენობის დაცვა გადახურებისგან, ბგერაიზოლაცია, დაცვის უზრუნვლყოფა, ესთეტიკა.

მინის სახეობის მეშვეობით რომელსაც შეუძლია როგორც არეკვლა ასევე აქვს სარკის ეფექტი შესაძლებელია მოცულობის გაზრდა ვიზუალის თვალსაზრისით.

ასევე არსებობს ფერადი მინის სახეობებით, რომელთა საშვალებითაც ხდება სხვადასხვა ფერისმირება სივრცეში.

ნაწრთობი მინის უპირატესობა:

-მაღალი მდგრადობა.
-გატეხვის შემთხვევაში დაშლა წვრილ ნაწინებად.
-შუშის სიმტკიცე.
-ნაწრთობი მინის შემთხვევაში შესაძლებელია უსაფრთხოდ მოხდეს შუშის დემონტაჟი.